Verhuur

Valkverhuur

Reserveer hier je valk of laser. Boten kunnen vanaf heden tot op het laatste moment gehuurd worden via de site. Controleer bij het maken van reserveringen altijd of de tijden juist staan. Heb je vragen, bel dan naar de Zeilcommissaris f.t. Maud Blom: 06-13997301

Reserveren van een valk mag vanaf KB CWO 1+ of BBC (die bij Mayday is behaald). 

Reserveren van de laser mag vanaf KB CWO 3 en ZW CWO 2. Neem hierbij altijd iemand mee, of zorg ervoor dat iemand je in de gaten houdt op het water. Dit is belangrijk voor je eigen veiligheid!

Kosten per dagdeel valk:
Lid €15
Olbe €20

Kosten per dagdeel laser:
Lid €10
Olbe €15

Houd er rekening mee dat KB-CWO 2 tot en met een windkracht van 3 bft mag varen. Wanneer er meer wind voorspeld is, kan je reservering geannuleerd worden.

Houd er rekening mee dat ZB-CWO 2 (of in overleg met de zeilcommissaris) tot en met een windkracht van 3 bft mag varen. Wanneer er meer wind voorspeld is, kan je reservering geannuleerd worden.

Door de maatregelen rondom COVID-19 is er een protocol opgesteld, door akkoord te gaan met de boothuurvoorwaarden, ga je ook akkoord met de inachtnemening van onderstaand protocol.

Bootverhuurvoorwaarden

Art. 1:1
Het lid of donateur dat een boot reserveert bij, of via Mayday, wordt huurder. Bij een evenement waar
meerdere personen zich voor 1 boot inschrijven, zal 1 van deze personen zich kenbaar
maken als schipper en huurder en ook als zodanig verantwoordelijk zijn.

Art. 1:2
De vereniging is geenszins aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de huurder.

Art. 1:3
Het bedrag dat men verschuldigd is aan de vereniging wordt in de eerstvolgende
afboekingsperiode afgeschreven, of op andere wijze betaald indien vooraf schriftelijk
overeengekomen.

Art. 1:4
De huurder mag annuleren zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht
-1 tot een termijn van 24 uur voor het huren van één Maydayvalk.
-2 tot een termijn van 48 uur voor het huren van twee of meerdere Maydayvalken.

Art. 1:5
Het varen met de valken gebeurt op eigen risico. Wanneer er schade gevaren wordt aan de
valken van G.S.Z. Mayday is de huurder voor het volledige bedrag van het eigen risico van
250 euro aansprakelijk.

Art. 1:6
Bij het gebruikt van ander materiaal dan Maydayvalken tijdens een evenement, is het lid of
de donateur volledig aansprakelijk voor gevaren schade en/of incomplete inventaris.

Art. 1:7
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder en/of
verwondingen van de huurder.

Art. 1:8
De huurder is verplicht om bij aankomst bij de boot de staat van de boot en de
compleetheid van de inventaris te controleren.

Art. 1:9
De huurder is verplicht om voor het varen de zeilcommissaris een bericht te sturen wanneer
er schade en/of vermissing van inventaris is geconstateerd.

Art. 1:10
Wanneer er schade gevaren wordt, is de huurder verplicht om binnen 24 uur een bericht te
sturen naar de zeilcommissaris volgens de aanwijzingen in de boot. Het bericht bevat de
volgende informatie: naam huurder, naam boot en gevaren schade en/of vermissingen.

Art. 1:11
Wanneer er schade gevaren wordt van dusdanige aard dat er niet meer met de boot
gevaren kan worden, is de huurder verplicht dit telefonisch te melden aan de
zeilcommissaris.

Art. 1:12
De huurder is verplicht de aanwijzingen op te volgen zoals vermeld op het formulier
aanwezig in de boot.

Art. 1:13
Het bestuur van G.S.Z. Mayday heeft ten alle tijde het recht om een reservering ongedaan
te maken of te weigeren.

Art. 1:14
De huurder is verplicht goed met het materiaal om te gaan en de boot achter te laten op
de manier zoals deze staat aangegeven op de boot. Tevens is de huurder verplicht de boot
schoon achter te laten.

Art. 1:15
Wanneer niet aan de voorwaarden voldaan wordt, heeft het bestuur het recht om een
boete van 50 euro op te leggen. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor alle schade
voortkomend uit het niet naleven van de voorwaarden. Ook is de huurder verantwoordelijk
voor alle schade waarvan, door het niet naleven van de voorwaarden, niet kan worden
vastgesteld door wie deze veroorzaakt is tot aan het bedrag van de eigen risico.

Art. 1:16
Indien een persoon een boot gebruikt zonder een goedgekeurde reservering, kan een boete
worden opgelegd van maximaal 50 euro. Verder wordt ook de huurprijs in rekening
gebracht

Covid-19 protocol boot huren

  1. Bij ziekteverschijnselen zoals: verkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, een lichte hoest of koorts/verhoging boven de 38 graden Celsius is een valk gebruiken niet toegestaan.
  2. Ook als huisgenoten klachten hebben of ziekteverschijnselen vertonen is een valk huren niet toegestaan. 
  3. Raak elkaar niet aan, dus schud geen handen of iets dergelijks en nies of hoest in de binnenkant van je elleboog.
  4. Maximaal vier mensen per valk is toegestaan. En 1 persoon per laser.
  5. Neem, indien mogelijk ook op de valk, zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht.
  6. Daarbij vormen de afzonderlijke valken bubbels, er mag niet gewisseld worden van valk en de groepjes blijven afzonderlijk van elkaar.
  7. Maak na afloop de valk grondig schoon met de borstel en het sop dat op de kade aanwezig is.
  8. Voor en na het gebruik van verenigingsmateriaal is handen wassen verplicht (wasbak naast tuinslang bij Vooronder).
  9. Verlaat het terrein onmiddellijk zodra je huurtijd om is, er is extra tijd tussen de huurtijden om contact tussen verschillende huurders te vermijden.
  10. Kom niet eerder dan 15 minuten voor de huurtijd naar VWDTP.

Busverhuur

Kijk in de agenda wanneer de bus beschikbaar is en dien vervolgens een verzoek in via de mail (fiscus@gszmayday.nl). De fiscus geeft zo snel mogelijk antwoord.

We hebben een parkeervergunning voor de Schildersbuurt. Als er geen plek is op de plaatsen (A-weg) die zijn aangegeven kun je de bus dus parkeren in de Schildersbuurt.

Parkeren van de Maydaybus

Het volgende kaartje laat zien waar de bus wel (groen) en niet (rood) geparkeerd mag worden. Let hier goed op!

Aweg-parkeerkaart-Maydaybus-260x260.png